برچسب: هدایت کوادکوپتر

آشنایی با ریموت کنترل کوادکوپتر

آشنایی با ریموت کنترل کوادکوپتر ; ریموت کنترل یکی از اجزای اصلی در کواد کوپترها می باشد ، در واقع ریموت یا رادیو کنترل نقش تبدیل فرمان مکانیکی که از سوی دستان خلبان برای هدایت مولتی روتور به سیگنال قابل درک توسط کوادکوپتر ، ایفا می کند ، به طور کلی کنترلهایی که برای هدایت […]